Pogledaj Full Version : Ratarstvo


 1. RATARSTVO
 2. Šećerna repa 2006.-2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012.
 3. KALCIZACIJA
 4. Oranje, oranje, oranje...1
 5. Dvje slike iz kombajna .
 6. Pivarski ječam
 7. Tanjuranje
 8. Miš mi je polje popasel , popasel ...
 9. Zaštita pšenice i ječma od bolesti i korova
 10. JEČAM sjetva-žetva, 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012..
 11. Cjepljenje soje
 12. SOJA sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.
 13. FACELIJA
 14. Proljetni radovi
 15. Duhan
 16. Sjetva KUKURUZA 2007.-2008.-2009.-2010.
 17. Folijarna gnojiva i njihova primjena
 18. PŠENICA sjetva-žetva 2006.-2007.-2008.
 19. Ekologija ?
 20. SUNCOKRET sjetva-žetva
 21. Uljana repica, sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.
 22. JARA ZOB sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.
 23. Kukuruzna zlatica
 24. Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
 25. Pšenica na ljulj
 26. Herbicidi, insekticidi, pesticidi, fungicidi u ratarstvu
 27. Plitka obrada gruberom - GRUBIRANJE
 28. Kukuruz i suša!
 29. Kako obraditi tvrdo tlo?
 30. Poljoprivredna kolica za umjetno gnojivo?
 31. Duboko oranje - RIGOLANJE
 32. Kombajniranje i Branje kukuruza 2007.-2008.
 33. Kako najbolje iskoristiti zemlju?
 34. Buče (bundeve)
 35. Sijanje DTS-a (djetelinsko travnih smjesa)
 36. Krmno bilje i travnjaštvo
 37. TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'17
 38. Smjesa stočnog graška i žitarica
 39. Zob i grahorica
 40. Sjetva JAROG ječma i pšenice
 41. Raviola
 42. Zatvaranje zimske brazde
 43. Lucerna
 44. Državno zemljište u zakupu
 45. Sjetva ili sadnja
 46. Stočni sirak i Sudanska trava
 47. Isplativost sjetve Kukuruza?
 48. Cijene zitarica u zetvi 2008
 49. Špricanje kukuruza protiv trave
 50. Prihrana kukuruza
 51. UREA u gnojidbi poljoprivrednih ratarskih kultura
 52. Priprema zemljišta i nicanje kukuruza
 53. Spremanje slame u rolo/kocka bale
 54. Ozima CRNA ili BIJELA ZOB sjetva-žetva
 55. cijena kukuruza 2008
 56. PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
 57. Dovođenje zemlje u "normalu"
 58. Analiza tla
 59. Lijepa naša Hrvatska zemlja
 60. Cijena sjemenskog kokuruza
 61. Sjetva bijelog kukuruza
 62. Sto sijati u proljece 2009 ?
 63. Cijene i nacin kupnje mineralni gnojiva!?
 64. G M O - s j e m e
 65. Cijena Pšenice 2009.-2010.
 66. Cijene uslužnih poljoprivrednih radova
 67. Hajdina - heljda
 68. Postrna sjetva kukuruza i ostalih kultura.
 69. UNIŠTITI PRESLICU
 70. RAŽ (hrž)
 71. Što planirate sijati jesenas
 72. Repica Raoula
 73. Proso
 74. Kombajniranje i Branje kukuruza 2009.-2010.
 75. cijena kukuruza 2009
 76. SOJA sjetva-žetva 2010.-2011.-2012.
 77. BAKTOFIL
 78. Zeolit
 79. Najezda divljih svinja i ostale divljači
 80. Preoravanje prirodne livade
 81. Sjetva šećerca
 82. Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2017
 83. Srpski seljak zavidi hrvatskom rataru
 84. NO TILL obrada, dobro ili loše?
 85. Oranje, oranje, oranje...2
 86. Sjetva KUKURUZA 2011.-2012.
 87. Sjetva GRAHA sijačicom za kukuruz
 88. Mraz !!!!
 89. Zaštita bilja-VOĐENJE EVIDENCIJE
 90. PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
 91. Kombajniranje i Branje kukuruza 2011.-2012.
 92. Tretiranje zemlje nakon berbe kukuruza
 93. Tehnika oranja nepravilnih parcela (dvobraznim plugom ravnjakom)
 94. Cijene žitarica
 95. JARA ZOB sjetva-žetva, 2012.-2013.-2014.
 96. Zelena gnojidba
 97. Industrijska konoplja
 98. Obrada zapuštenog zemljišta
 99. Međususjedski odnosi
 100. Suncokret za siliranje
 101. Predaja pšenice u mlin??
 102. Navodnjavanje ratarskih kultura na malim parcelama!
 103. Kukuruz KOKIČAR
 104. Cjena kukuruza za silažu
 105. Žiška u kukuruzu
 106. JEČAM sjetva-žetva 2012.-2017
 107. Pir
 108. Stočna repa
 109. Sjetva KUKURUZA 2013.
 110. SOJA sjetva-žetva 2013.
 111. Šećerna repa 2013.
 112. Uklanjanje panjeva
 113. Sjetva kukuruza - korak po korak
 114. Slanutak
 115. Košnja za sijeno, treba li gnojiti
 116. Pranje pšenice
 117. Sudanska trava-postrno
 118. Kineski šaš - Miscanthus
 119. Prodaja sijena u rifuzi
 120. Proizvodnja sijena za izvoz
 121. Ugar
 122. Berba kukuruza 2013
 123. Gnojivo, sjeme, zaštitna sredstva kupovina u EU
 124. Cijena poljoprivrednog zemljišta
 125. Dekalb sjemenski kukuruz
 126. Kaj sa cca 1500 m2 - mehanizacija?
 127. Bio-algen
 128. Koliko obrađujete zemlje?
 129. Sjetva KUKURUZA 2014.
 130. Oranje, oranje, oranje...3
 131. Što sijat na 700 čhv zemlje?
 132. Kisela i "teška" tla - kako ih obrađivati?
 133. JARI JEČAM sjetva/žetva
 134. Nadosijavanje i gnojidba livade za sijeno
 135. Poticaji-vlasnička struktura
 136. Tecaj za herbicide i sl.
 137. NS sjeme
 138. Sta sijati kukuruz ili tritikale
 139. Stajski gnoj - koliko stajskog gnoja staviti na 1 ha
 140. Tretiranje kukuruza
 141. sikare
 142. Nezadovoljstvo
 143. Rijetke zitarice
 144. Berba-žetva kukuruza 2014
 145. tema o čuvanju kukuruza
 146. esparzeta
 147. Gnojidbe u ratarstvu
 148. Kardi (cardy)
 149. Kukuruz - 2015
 150. Soja - 2015
 151. Jara ZOB sjetva/žetva 2015-2018
 152. Pšenica - sjetva/žetva 2014.-2015.
 153. Stočni grašak za zrno
 154. Sjeme proteinskog suncokreta
 155. Suncokret koji se ljušti
 156. Hmelj
 157. Postrna repa
 158. Žetva pšenice snimljena iz zraka
 159. PŠENICA sjetva/žetva 2016-2017
 160. Kukuruz 2016
 161. Oranje, oranje, oranje...4
 162. Sirak zrnaš
 163. Soja
 164. Kukuruz šecerac
 165. Drljanje livada
 166. Uređenje livade
 167. sušenje povrća
 168. Usluga ciscenja zita
 169. Kukuruz 2017.
 170. Cijena rada za oranje
 171. Uljni lan
 172. Korov-divlji suncokret
 173. Kukuruz 2018
 174. Ratarstvo, Kaj delati? :-)
 175. Kukuruz 2019