Pogledaj Full Version : Ratarstvo


 1. RATARSTVO
 2. Šećerna repa 2006.-2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012.
 3. KALCIZACIJA
 4. Oranje, oranje, oranje...1
 5. Dvje slike iz kombajna .
 6. Pivarski ječam
 7. Tanjuranje
 8. Miš mi je polje popasel , popasel ...
 9. Zaštita pšenice i ječma od bolesti i korova
 10. JEČAM sjetva-žetva, 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012..
 11. Cjepljenje soje
 12. SOJA sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.
 13. FACELIJA
 14. Proljetni radovi
 15. Duhan
 16. Sjetva KUKURUZA 2007.-2008.-2009.-2010.
 17. Folijarna gnojiva i njihova primjena
 18. PŠENICA sjetva-žetva 2006.-2007.-2008.
 19. Ekologija ?
 20. SUNCOKRET sjetva-žetva
 21. Uljana repica, sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.
 22. JARA ZOB sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.-2011.
 23. Kukuruzna zlatica
 24. Duboka obrada podrivačem - PODRIVANJE
 25. Pšenica na ljulj
 26. Herbicidi, insekticidi, pesticidi, fungicidi u ratarstvu
 27. Plitka obrada gruberom - GRUBIRANJE
 28. Kukuruz i suša!
 29. Kako obraditi tvrdo tlo?
 30. Poljoprivredna kolica za umjetno gnojivo?
 31. Duboko oranje - RIGOLANJE
 32. Kombajniranje i Branje kukuruza 2007.-2008.
 33. Kako najbolje iskoristiti zemlju?
 34. Buče (bundeve)
 35. Sijanje DTS-a (djetelinsko travnih smjesa)
 36. Krmno bilje i travnjaštvo
 37. TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'16
 38. Smjesa stočnog graška i žitarica
 39. Zob i grahorica
 40. Sjetva JAROG ječma i pšenice
 41. Raviola
 42. Zatvaranje zimske brazde
 43. Lucerna
 44. Državno zemljište u zakupu
 45. Sjetva ili sadnja
 46. Stočni sirak i Sudanska trava
 47. Isplativost sjetve Kukuruza?
 48. Cijene zitarica u zetvi 2008
 49. Špricanje kukuruza protiv trave
 50. Prihrana kukuruza
 51. UREA u gnojidbi poljoprivrednih ratarskih kultura
 52. Priprema zemljišta i nicanje kukuruza
 53. Spremanje slame u rolo/kocka bale
 54. Ozima CRNA ili BIJELA ZOB sjetva-žetva
 55. cijena kukuruza 2008
 56. PŠENICA sjetva-žetva 2008.-2009.-2010.-2011.
 57. Dovođenje zemlje u "normalu"
 58. Analiza tla
 59. Lijepa naša Hrvatska zemlja
 60. Cijena sjemenskog kokuruza
 61. Sjetva bijelog kukuruza
 62. Sto sijati u proljece 2009 ?
 63. Cijene i nacin kupnje mineralni gnojiva!?
 64. G M O - s j e m e
 65. Cijena Pšenice 2009.-2010.
 66. Cijene uslužnih poljoprivrednih radova
 67. Hajdina - heljda
 68. Postrna sjetva kukuruza i ostalih kultura.
 69. UNIŠTITI PRESLICU
 70. RAŽ (hrž)
 71. Što planirate sijati jesenas
 72. Repica Raoula
 73. Proso
 74. Kombajniranje i Branje kukuruza 2009.-2010.
 75. cijena kukuruza 2009
 76. SOJA sjetva-žetva 2010.-2011.-2012.
 77. BAKTOFIL
 78. Zeolit
 79. Najezda divljih svinja i ostale divljači
 80. Preoravanje prirodne livade
 81. Sjetva šećerca
 82. Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2015
 83. Srpski seljak zavidi hrvatskom rataru
 84. NO TILL obrada, dobro ili loše?
 85. Oranje, oranje, oranje...2
 86. Sjetva KUKURUZA 2011.-2012.
 87. Sjetva GRAHA sijačicom za kukuruz
 88. Mraz !!!!
 89. Zaštita bilja-VOĐENJE EVIDENCIJE
 90. PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
 91. Kombajniranje i Branje kukuruza 2011.-2012.
 92. Tretiranje zemlje nakon berbe kukuruza
 93. Tehnika oranja nepravilnih parcela (dvobraznim plugom ravnjakom)
 94. Cijene žitarica
 95. JARA ZOB sjetva-žetva, 2012.-2013.-2014.
 96. Zelena gnojidba
 97. Industrijska konoplja
 98. Obrada zapuštenog zemljišta
 99. Međususjedski odnosi
 100. Suncokret za siliranje
 101. Predaja pšenice u mlin??
 102. Navodnjavanje ratarskih kultura na malim parcelama!
 103. Kukuruz KOKIČAR
 104. Cjena kukuruza za silažu
 105. Žiška u kukuruzu
 106. JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.-2015.-2016.
 107. Pir
 108. Stočna repa
 109. Sjetva KUKURUZA 2013.
 110. SOJA sjetva-žetva 2013.
 111. Šećerna repa 2013.
 112. Uklanjanje panjeva
 113. Sjetva kukuruza - korak po korak
 114. Slanutak
 115. Košnja za sijeno, treba li gnojiti
 116. Pranje pšenice
 117. Sudanska trava-postrno
 118. Kineski šaš - Miscanthus
 119. Prodaja sijena u rifuzi
 120. Proizvodnja sijena za izvoz
 121. Ugar
 122. Berba kukuruza 2013
 123. Gnojivo, sjeme, zaštitna sredstva kupovina u EU
 124. Cijena poljoprivrednog zemljišta
 125. Dekalb sjemenski kukuruz
 126. Kaj sa cca 1500 m2 - mehanizacija?
 127. Bio-algen
 128. Koliko obrađujete zemlje?
 129. Sjetva KUKURUZA 2014.
 130. Oranje, oranje, oranje...3
 131. Što sijat na 700 čhv zemlje?
 132. Kisela i "teška" tla - kako ih obrađivati?
 133. JARI JEČAM sjetva/žetva 2014.-2015.
 134. Nadosijavanje i gnojidba livade za sijeno
 135. Poticaji-vlasnička struktura
 136. Tecaj za herbicide i sl.
 137. NS sjeme
 138. Sta sijati kukuruz ili tritikale
 139. Stajski gnoj - koliko stajskog gnoja staviti na 1 ha
 140. Tretiranje kukuruza
 141. sikare
 142. Nezadovoljstvo
 143. Rijetke zitarice
 144. Berba-žetva kukuruza 2014
 145. tema o čuvanju kukuruza
 146. esparzeta
 147. Gnojidbe u ratarstvu
 148. Kardi (cardy)
 149. Kukuruz - 2015
 150. Soja - 2015
 151. Jara ZOB sjetva/žetva 2015-2016
 152. Pšenica - sjetva/žetva 2014.-2015.
 153. Stočni grašak za zrno
 154. Sjeme proteinskog suncokreta
 155. Suncokret koji se ljušti
 156. Hmelj
 157. Postrna repa
 158. Žetva pšenice snimljena iz zraka
 159. PŠENICA sjetva/žetva 2015.-2016.
 160. Kukuruz 2016
 161. Oranje, oranje, oranje...4
 162. Sirak zrnaš
 163. Soja 2016
 164. Kukuruz šecerac
 165. Drljanje livada
 166. Uređenje livade
 167. sušenje povrća
 168. Usluga ciscenja zita