Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 02-01-07, 01:02   #1
krki
Uvaženi Član
 
krki avatar
 
Član foruma od: 01.01.2007
Lokacija: VELIKA GORICA
Poruke: 840
krki je na dobrom putu
Početno Uzgoj ljeske

svi koji se bave uzgojem ljeske,imaju u planu podizati nove nasade ili ih zanima o tome su dobrodošli
krki je odsutan   Odgovori s citatom

Nepročitano 03-01-07, 09:40   #2
mario
Admin
 
mario avatar
 
Član foruma od: 28.07.2006
Lokacija: Zlatar
Poruke: 3,095
mario je na dobrom putu
Početno

Krki, dali ti uzgajaš ljesku na ekološki naèin? I zanima me dali primaš Gospodarski list jer u njemu ima prilog "Ekološki uzgoj lješnjaka" pa bi to objavio ako želiš?
__________________
Mario
mario je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-01-07, 13:08   #3
krki
Uvaženi Član
 
krki avatar
 
Član foruma od: 01.01.2007
Lokacija: VELIKA GORICA
Poruke: 840
krki je na dobrom putu
Početno

ekološki ne nemam pojma o tome ovo sam posadio na 5 ha gnojio sa 3 tone npk i 100 t stajskog a okolo mene ima dost ljudi kaj imaju kukuruz pšenicu špricaju otrovima tak da nisam ni pokušavao nešt saznat o tome a cjena ekološkog lj je sigurno duplo veèa
krki je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 03-01-07, 23:44   #4
Mister x
Regularni Član
 
Član foruma od: 31.12.2006
Lokacija: Lovreèan
Poruke: 197
Mister x je na dobrom putu
Početno Eto da i ja malo pridodam o Ljesci ili ljeÅ¡njaku (Corylus)

Eto ovo bi trebali znati svi koji se upuštaju u taj posao na veliko.
Ja vjerujem da èe se meni isplatiti :D

Za poèetak suradnje sa Corylusom potrebno je dogovoriti nabavku sadnica, a mogu se nabaviti po cijeni od 10kn. Drugi korak je potpisivanje kooperantskog ugovora kojim se Corylus obvezuje otkupljivati urod, te davati savjetodavnu podršku. Svaki kooperant temeljem ugovora ima garantiranu otkupnu cijenu te dodatni prihod u obliku udjela u dobiti firme.

Do èetvrte godine starosti nasada potreban vam je traktor malog gabarita tzv. vinogradarski traktor sa nekoliko prikljuèaka(plug, freza, kosa), a tek kasnije dolazi stroj za branje lješnjaka te ljuštilica kapica koju možete i vrlo jednostavno napraviti i u vlastitoj izvedbi. Da bi mogli strojno brati lješnjake tlo morate održavati u obliku jalovog ugra, te ga prije berbe povaljati s valjkom jer u protivnom stroj neæe biti uèinkovit.

Corylus otkupljuje lješnjak u ljusci tako da vam nije potrebna sušara kao niti drobilica ljuski.

Meðutim prije svega trebate napraviti analizu tla.


1. Priprema tla

-analiza,
Uzimanje uzoraka tla za analizu

Prije podizanja nasada važno je analizom utvrditi sadržaj fosfora, kalija i fiziološki aktivnog vapna. Kako bismo to utvrdili moramo uzeti uzorke tla, da bismo ih odnijeli na ispitivanje. Tu se postavlja vrlo logièno pitanje, kako se uzimaju uzorci tla i koliko je uzoraka potrebno?
Prvo moramo ocijeniti je li naše tlo jednolièno ili se susreæemo s više tipova tla na našoj parceli. To ocjenjujemo po boji tla, tj. ako je razlièito bit

e potrebno uzeti više uzoraka. Za uzimanje jednog uzorka trebamo iskopati štihaèom jamu 60 cm duboku i oko 30-40 cm široku. Iz sloja 0-30 cm uzet æemo oko 1 kg zemlje i staviti u plastiènu vreæicu i napisati na ceduljicu uzorak broj 1 - (0-30 cm). To isto uèinimo i sa slojem od 30-60 cm. Njega æemo staviti u drugu plastiènu vreæicu i oznaèiti na ceduljici uzorak broj 1- (dubine 30-60 cm). Uzorke možete uzeti u bilo koje godišnje doba. Tako pripremljen uzorak ili uzorke tla treba odnijeti u Pedološki laboratorij i zatražiti analizu tla.
Ako ste predaleko od veæeg centra s pedološkim laboratorijem ili ste voljni sami raditi analizu tla, na našem tržištu postoje priruèni kompleti za analizu zemlje, koje možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama. S njim se može prilièno jednostavno, lako i brzo utvrditi kolièine dušika, kalija i fosfora te pH vrijednost tla.


-gnjoidba,...

Agromeliorativna gnojidba je zahvat koji se izvodi u sklopu svih operacija u neposrednoj pripremi zemljišta. Sigurno je da od plodnosti zemljišta zavisi i uspjeh u uzgajanju lješnjaka. On je vrlo zahvalan na sva dodatna ulaganja oko poboljšanja kvalitete zemljišta.
Odreðivanje kolièine organskih i mineralnih materija koje treba zemljištu dodati vrši se prema zemljištu, odnosno prema rezultatu analize zemljišta. Organske materije se nadoknaðuju dodavanjem stajnjaka, komposta, treseta, uzgajanjem biljaka za zelenu gnojidbu i dr.
Unošenje mineralnih gnojiva, odnosno pojedinih hraniva zavisi od toga da li je zemljište u njima siromašno ili nije. Prema iskustvu iz SAD (Oregon) agromeliorativnom gnojidbom u zemljište koje sadrži do 7,5 mg na 100 g zemljišta K2O unosi se 330 do 450 kg K2O, ako zemljište sadrži 7,5 do 15 mg na 100 g zraèno suhog zemljišta 325 do 330 kg K2O. U zemljišta sa preko 15 mg nije potrebno unošenje kalija.

2. Sadnja

- vrijeme, buduæi da lješnjak vrlo rano poèinje vegetirati preporuèa se sadnja u jesen, tj. sredinom 11 mjeseca.

- razmak, 3m je razmak izmeðu sadnica u redu, a 4m, 5m ili 6m je razmak izmeðu redova. Razmak izmeðu redova se prilagoðava u ovisnosti od vrste mehanizacije s kojom mislite obraðivati nasad ( manji gabariti radnih strojeva manji razmak izmeðu redova, analogno tome, veæi gabariti veæi razmak).


- najproduktivnije sorte, za podruèje kontinentalne Hrvatske preporuèa se sorta istarski duguljasti u kombinaciji sa nekoliko sorti oprašivaèa tj. cca 80%glavna sorta te 20% oprašivaèa.

- cijena sadnica i gdje kupiti,...cijena sadnice je 10 kn/kom, možete ih naruèiti od Corylusa, a ako želite potpisti ugovora o otkupu morate naruèiti min 100 kom.

3. Uzgoj

- uzgojni oblik, vaza na visokom deblu, zašto baš ovaj uzgojni oblik?
Danas veæina istraživaèa i praktièara smatra da je fizioloÅ¡ka osnova redovite i obilne rodnosti u uzgoju lijeske osigurana kroÅ¡njom u obliku vaze. U novije vrijeme sve se viÅ¡e koristi nova tehnologija koja osigurava maksimalnu mehanizaciju agrotehnièkih operacija, ukljuèujuæi i mehaniziranu berbu. Na osnovi tih zahtjeva danas se u Italiji i Å*panjolskoj preporuèa uzgoj lijeske u obliku vaze s visinom stabla od 80 cm.
Francuski struènjaci istièu da je uvjet za rentabilnu proizvodnju lješnjaka uzgoj lijeske u gustom nasadu, u obliku vaze s visokim deblom (80cm) radi potpunije mehanizacije svih agrotehnièkih operacija i radi boljeg korištenja svjetlosti, ukljuèujuæi i difuznu svjetlost koja se odbija od površine zemlje i vode.

- obrezivanje

Rezidba mladih stabala lješnjaka svodi se na reguliranje pravilnog razvoja osnovnih grana. Pored toga njome se utjeèe da se grane pravilno razgranavaju, da se suvišni ljetni izdanci uklone do osnove. U biti u prvim godinama rezidba stabala lješnjaka je neznatna, sa starošæu stabla se njen intenzitet poveæava.

- zaštita,

Zaštita u periodu uzgajanja svodi se uglavnom na suzbijanje nekoliko bolesti i nametnika. Najèešæe se izvede po jedno zimsko i 2 - 3 tretiranja u toku ljeta protiv lisnih uši. Za zimsko prskanje može se koristi Gebutoks u tekuæem stanju u koncentraciji od 0,75% do 1,0% (750 - 1000 g/lit. vode). U toku vegetacije za suzbijanje uši, crvenog pauka i dr. koristi se Fosdrin 10% u koncentraciji 0,1 do 0,15%, ili Dimekron 20 u koncentraciji 0,1 do 0,15%.

- vrsta podloge (oranica-travnjak),...
Zemljište za plantažu lijeske priprema se na cijeloj površini i na dubini do 60 cm, što zavisi od njegovih fizièkih osobina. Rigolanje cijele površine može se izvesti na klasièan naèin uz primjenu teških traktora i plugova rigolera. U novije vrijeme se preporuèuje priprema zemljišta podrivanjem podrivaèima. Najbolje su se pokazali podrivaèi vibratori, odnosno podrivaèi sa vibrirajuæim radnim tijelom. Ovakva priprema zemljišta ima neke prednosti, jer se zemljište ne prevræe, a rastresa se na cijeloj dubini koja se želi. Na ovaj se naèin poveæava zapremina zemljišta, to doprinosi poboljšanju vodnog i zraènog režima zemljišta, kao i opæe poroznosti.
U nekim sluèajevima zemljiÅ¡te se mora pripremati kopanjem jaÂ*mica. Za tu svrhu mogu se koristiti svrdla sa vlastitim pogonom ili prikljuèene na traktor.

4. Berba

- vrijeme berbe,
Berba lješnjaka obavlja se od sredine srpnja do poèetka listopada, to zavisi od osobina sorte i podruèja uzgajanja.

-prinosi, 3-5 t/ha

-sušenje i skladištenje, ukoliko se radi o manjim kolièinama plodova, mogu se raširiti na neku ravnu površinu u tankom sloju kako bi se lakše i bolje sušili. Pored toga, treba ih èešæe promiješati.

-cijena i plasman,...otkup lješnjaka je garantiran ugovorom o otkupu, a trenutaèna cijena je 10 kn/kg neoèišæenog lješnjaka tj. otkupljujemo lješnjak u ljusci.

Poticaji za podizanje nasada ljeske iznose 16.800 kn/ha jednokratno u godini podizanja nasada, a svake sljedeæe godine dodjeljuju se poticaji za održavanje nasada u iznosu od 2.500 kn/ha. Da biste ostvarili pravo na poticaje morate zasaditi min. 0.5 ha što iznosi cca 400 sadnica.om potrebno je dogovoriti nabavku sadnica, a mogu se nabaviti po cijeni od 10kn. Drugi korak je potpisivanje kooperantskog ugovora kojim se Corylus obvezuje otkupljivati urod, te davati savjetodavnu podršku. Svaki kooperant temeljem ugovora ima garantiranu otkupnu cijenu te dodatni prihod u obliku udjela u dobiti firme.

Do èetvrte godine starosti nasada potreban vam je traktor malog gabarita tzv. vinogradarski traktor sa nekoliko prikljuèaka(plug, freza, kosa), a tek kasnije dolazi stroj za branje lješnjaka te ljuštilica kapica koju možete i vrlo jednostavno napraviti i u vlastitoj izvedbi. Da bi mogli strojno brati lješnjake tlo morate održavati u obliku jalovog ugra, te ga prije berbe povaljati s valjkom jer u protivnom stroj neæe biti uèinkovit.
__________________
Radišan Hrvat.
Mister x je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-07, 00:03   #5
Ratarko
Gost
 
Poruke: n/a
Početno

U prvi tren sam se uplašio dužine tvoga teksta ali sam onda skužio da je duplo poslano , fiiiijuuu 8)

Mene samo zanima zašto se u tekstu kaže da bi treblo imati vinogradarski traktor ako je raznak izneðu redova 4,5 ili 6 metara ?
Mali IMT 539 prolazi kroz 2 metra redove bez razmišljanja .
  Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-07, 01:09   #6
Mister x
Regularni Član
 
Član foruma od: 31.12.2006
Lokacija: Lovreèan
Poruke: 197
Mister x je na dobrom putu
Početno

E hvala nisam primjetio da sam paste izbacio dvaput .
Vjerovatno zato jer se lješnjak razraste u širinu, ali to me ne brine ja za poèetak mislim kupit Eurowolfa pa kad zaradim nešto onda kupim nešto pouzdanije. Jer trenutno se ne mogu razbacivati sa lovom na strojeve.
__________________
Radišan Hrvat.
Mister x je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-07, 01:15   #7
Ratarko
Gost
 
Poruke: n/a
Početno

Jel imaš negdje neki link ili sliku gdje bi mogao vidjeti te nasade , recimo kako izgleda nakon sadnje a kako poslje 4 godine ?

Ovo sa eurowolfom ti je pametno , jeftin a novi traktor , kad si ti prvi i jedini gazda nekom stroju onda on ide .
  Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-07, 01:36   #8
Mister x
Regularni Član
 
Član foruma od: 31.12.2006
Lokacija: Lovreèan
Poruke: 197
Mister x je na dobrom putu
Početno

Na stranicam od te tvrtke je stvarno sve dobro objašnjeno, samo treba imati površinu gdje zasaditi i neku ušteðevinu i na konju si.
Ja budem dokumentirao tok sadnje kod sebe i rast nasada tako da možete oèekivati slike veæ ove godine na forumu

Evo link, ima par slikica u galeriji.
Kod:
www.corylus-hr.com
__________________
Radišan Hrvat.
Mister x je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-07, 01:58   #9
krki
Uvaženi Član
 
krki avatar
 
Član foruma od: 01.01.2007
Lokacija: VELIKA GORICA
Poruke: 840
krki je na dobrom putu
Početno

a zakaj nebi kupil imt-a ili rakovicu možda je to kvalitetnije od kineza a imaš na stranicama od imt baš voèarske traktore a rakovica nema prave slike nego neke nacrtane pa nisam siguran jel to postoji ili je tek u nacrtima
krki je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 04-01-07, 02:04   #10
krki
Uvaženi Član
 
krki avatar
 
Član foruma od: 01.01.2007
Lokacija: VELIKA GORICA
Poruke: 840
krki je na dobrom putu
Početno

Zaštita lešnika od bolesti i štetoèina


ZASTITA LESNIKA OD BOLESTI I STETOCINA

Lesku ne napada veliki broj bolesti i stetocina pa su za zastitu dovoljna 3-4
pravovremena tretiranja!


BOLESTI LESKE

TRULEZ PLODA (Sceletorinia coryle)

Oboleli plodovi se lako prepoznaju. Oboljevaju mladi i plodovi pred berbu. Plodovi potamne, prekida im se porast i suse se. Tesko ispadaju iz omotaca. Promena boje moze doci na bilo kom delu ploda.

PEPELNICA (Phyllactinian corylea)

Pepelnica pre svega napada list, koji menja boju pa cak i otpadne. Ovaj parazit se javlja u junu i julu na nalicju lista u vidu pepeljaste prevlake. Bolest moze da izazove i defolijaciju. Parazit prezimljuje u otpalom liscu pa je dobro da se otpalo lisce spaljuje.STETOCINE LESKE

CRVLJIVOST (Balaninus Curculio nucum)

Vrlo cesta stetocina leske. Ustvari to je pipa crne boje. Masovno se javlja maja meseca. Zenka u plod plaze jaje iz kojega se izlegne gusenica-crv bele boje. Vrlo cesto dolazi do otpadanja plodova. Larva izgrize ljusku ploda i ucauri se u zemlji gde prezimi. U porlece izlazi i hrani se liscem do poleganja jaja. Ovo je opasna stetocina i treba je unistavati cim se primeti. Znacajno je pratiti pojavu i razvitak insekta.


LESKOVA STRIZIBUBA (Oberea linearis)

Javlja se u maju, kad zenka odraslog insekta polaze jaja u mlade letoraste. Ispiljene larve izbuse letoraste, koji se vec u junu suse. Jedina mera je secenje i spaljivanje letorasta pocev od juna pa sve do jeseni.

GRINJA (Phytoptus avellaneae)

Ovo je stetocina koja napada pupoljke, pa izaziva deformacije. Ostecenje je vrlo karakteristicno, sa sitnim listicima kao rozeta. Napada obe vrste cvetova, pa je i direktno ugrozena rodnost. Rese imaju malo polena, a zenski cvetovi se ne oplodjuju. Prezimljuje u pupoljku a u prolece se seli na mlade pupoljke a stariji se suse. Tretira se u momentu napustanja gde je prezimila, a to je u prolece.

CRVENI PAUK

Javlja se na nalicju lista. Pri vecem napadu dolazi do defolijacije. Suzbija se u toku vegetacije i preko zime, jer prezimljuje u obliku jaja.


LISNE VASI

Najcesce se javlja Myzocallis coryli. Lisne vasi nisu narocito stetne.

ORJENTACIONI PROGRAM ZASTITE LESKE
ZIMSKO PRSKANJE
Obavlja se pre kretanja leske Galaparom ili Galaminom ili Oleo ultracidom i sl., cime se suzbijaju laskotoc, strizibuba i grinje.

I PRSKANJE
Po zavrsetku cvetanja-krajem aprila. Ovo je preventiva radi zastite od bakterioze i truleznica. Koristiti jedan od preparata Bakarni oksihlorid 50, Bakrocid 50, Bakarni krec 50, bordovska corba S-20 itd...
II PRSKANJE
Izvodi se pocetkom maja kada su vec formirani plodovi, radi suzbijanja grinja, vocnih pipa i stenica. Koristiti jedan od preparata Tionex e-35, Tiocid E-35, Ultracid, Omite, Neoron. Bitna je i preventiva od trulezi i pegavosti koristiti jedan od preparata: Kaptan, Ronilan, Benomil, Delan sc-750, Antracol, Dodin i sl.

III PRSKANJE
Treba obaviti krajem maja radi suzbijanja leskovog surlasa, grinja, strizibube. Koristiti jedan od preparata: Tionex, Tiocid, Gusathion, Ultracid, Omite, Neoron a radi zastite od pepelnice koristite: Kosan, Saprol, Afugan, Bayleton, Kumulus, Karathene i sl...
IV PRSKANJE
Treba obaviti tokom juna radi suzbijanja leskinog surlasa, grinja, stenica i biljnih vasi, koristiti jedan od preparata: Aktara, Tionex, Tiocid, Thiodan...

V PRSKANJE
Obavlja se u julu ukoliko i dalje ima problema sa insektima: stenice, grinje, surlas, strizibuba. Prskanje obaviti sa jednim od navedenih insekticida.
NAPOMENA:
Ne zaboravite uvek se konsultovati sa savetodavcem za zastitu bilja radi dobivanja konkretnih informacija!
krki je odsutan   Odgovori s citatom
Odgovori


Alati teme
Način prikaza

Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove

BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno

Skok na forum

Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
uzgoj puževa grunf Ostale grane poljoprivrede 52 28-04-16 18:07
Uzgoj krizantema za rez zdenko Ostale grane poljoprivrede 8 27-04-14 22:21
uzgoj hrena hodosencan Povrtlarstvo 41 02-02-13 17:26
Smilje - uzgoj Alisabel Ostale grane poljoprivrede 3 25-11-09 20:57

Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 02:35.

Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger