Vi ste ovdje: Poljoprivredni Forum > Poljoprivreda > Povrtlarstvo Paprika
Povrtlarstvo Povrtlarske kulture, uzgoj i tehnologije prihrane i zaštite. Distribucija i plasman na tržište.


Odgovori
Alati teme Način prikaza
Nepročitano 24-07-08, 22:31   #11
Kontam
Super Uvaženi Član
 
Član foruma od: 03.05.2008
Lokacija: Osijek
Poruke: 4,078
Kontam će uskoro postati poznat
Početno Re: paprika

Možda pomogne...

EFIKASNOST FOLIJARNO DODANOG Ca U SPRJEČAVANJU POJAVE VRŠNE TRULEŽI PLODA PAPRIKE

Milan POLJAK, Martina LJUBIČIĆ, Mirjana ĆUSTIĆ, Tomislav ĆOSIĆ, Ivan PAVLOVIĆ

Zavod za ishranu bilja, Agronomski fakultet u Zagrebu (E-mail: milan.poljak@agr.hr)

Uvod

Primanje vode i kalcija su važni faktori koji utječu na pojavu vršne truleži ploda paprike. Fiziološki poremećaj u rastu ploda paprike posljedica je nedostatka kalcija u plodu. Taj fiziološki poremećaj ne utječe toliko na prinos, koliko na kvalitetu i tržišnu vrijednost plodova, pa je stoga važno spriječiti njegovu pojavu, što se postiže primjenom folijarnih kalcijevih gnojiva. Folijarna kalcijeva gnojiva sprječavaju razvoj vršne truleži ploda time što omogućuju pritjecanje kalcija u plod u vrijeme njegovog razvoja, kada je i najveće njegovo primanje (Marti i Mills, 1991), a što se ne može uspješno postići gnojidbom preko tla, zbog sporog usvajanja kalcija putem korijena biljke i njegove slabe mobilnosti u biljci. Iz tih razloga je potrebno primijeniti folijarna kalcijeva gnojiva, no pri njihovoj primjeni važno je poznavati potrebnu dozu i efikasnost gnojiva. Stoga, cilj ovog istraživanja je da se utvrdi efikasnost primjene Ca folijarno na kontrolu fiziološkog poremećaja rasta ploda i kvalitete ploda paprike uzgajane u poljskim uvjetima.

Materijal i metode

Tijekom vegetacijske 2001. godine, na četiri kultivara paprike (Blondy, Cecil, Slonovo uho i Stela) na lokaciji Imbriovec pokraj Varaždina na obiteljskom gospodarstvu Bajs provedena je primjena lisnog N-Ca gnojiva dva puta tijekom vegetacije. Pokus je postavljen na tlu slabo kisele reakcije (pH KCl 4,9) bogato humusom (3,68%), fosforom (21,1 mg P2O5/100 g tla) i kalijem (22,8 mg K2O/100g tla). Radnomizirani tretmani uključivši netretiranu kontrolnu varijantu replicirani su dva puta. Primjena tekućeg lisnog gnojiva Folifertil Ca izvedena je sredinom srpnja i tjedan dana nakon prve primjene u količini 5 i 10 l/ha. Primjena je provedena leđnom prskalicom s utroškom 400 l vode po hektaru. Po završetku sezone rasta sa deset biljaka po tretmanu izvršena je berba plodova paprike za utvrđivanje prinosa. Iz tog uzorka plodova uzet je poduzorak za analize na kemijski sastav ploda paprike. Analiza kemijskog sastava ploda provedena je konvencionalnim analitičkim metodama.

Rezultati i diskusija

Primjena folifertila Ca u preporučenoj količini i dvostruko većoj količini od preporučene u svih kultivara paprike rezultira nekonzistentnim variranjem u ukupnom prinosu plodova paprike (tablica 1). U sorata Cecil i Slonovo uho ukupan prinos ploda paprike niži je od netretirane varijante. Suprotno tome sorte Blondy i Stela pozitivno reagiraju na dvostruko veću količinu lisnog Ca gnojiva. Porast prinosa plodova s primjenom lisnih Ca gnojiva zabilježili su Alexander i Clough, 1998, te Schon, 1993. Odnosi između tržnih i netržnih plodova u ukupnom prinosu ukazuju na činjenicu da je najveći udio tržnih plodova u svih sorata paprike ostvaren pri primjeni 5 l/ha folifertila Ca . Daljnje povećanje udjela tržnih plodova s povećanjem doze lisnog gnojiva zabilježeno je samo u kultivara Blondy (tablica 2). Povećanje udjela tržnih plodova pri primjeni Ca folijarno utvrdili su i Bar -Tal i sur., 2001, Toivonen i Bowen, 1999 naročito u prvoj berbi.

Tablica 1. Utjecaj folijarno dodanog Ca na ukupan prinos ploda paprike (kg/10 biljaka).

Tretman Blondy Cecil Slonovo uho Stela
Kontrola 2,17 9,57 7,07 6,97
Folifertil Ca 5l/ha 3,37 9,07 5,87 6,17
Folifertil Ca 10l/ha 4,37 9,47 6,97 7,07

Tablica 2. Utjecaj folijarno dodanog Ca na odnos između tržnog i netržnog prinosa ploda paprike.
Tretman Blondy Cecil Slonovo uho Stela
Kontrola 4,51 1,45 1,56 1,60
Folifertil Ca 5l/ha 1,60 1,40 2,97 4,83
Folifertil Ca 10l/ha 4,77 1,30 1,09 4,54

Primjena folijarnog dušičnog Ca gnojiva utječe na promjenu kemijskog sastava ploda parike. Evidentne su razlike između kultivara kao i dijelova ploda paprike (tablica 3). Odnos N/Ca u zdravom dijelu ploda paprike pada s povećanjem doze dodanog gnojiva i znatno je niži nego u bolesnom dijelu ploda. S povećanjem doze folijarno dodanog Ca gnojiva odnos K/Ca u zdravom dijelu ploda se smanjuje i niži je nego u kontrolne varijante. Međutim u bolesnom tkivu ploda paprike u kultivara Slonovo uho, K/Ca odnos pri primjeni 10 l/ha Folifertila Ca iznosi 11,05, a odnos tržnih i netržnih plodova postiže najužu granicu od 1,09. Suprotno našem rezultatu Karni i sur., 2000. navode pad K/Ca odnosa u bolesnom tkivu, a porast u listu. Za razliku od kalcijevih iona kalijevi ioni dobro se premještaju floemom pa može doći do njihovog antagonizma i poremećaja međusobnih omjera (Yamada, 1975., De Kock i Hall., 1981., Marti i Mills, 1991.) i pojave vršne truleži ploda (Tadesse i sur., 2001.)

Tablica 3. Utjecaj folijarno dodanog Ca na N/Ca i K/Ca odnos u tržnom I netržnom plodu paprike.
Zdravi dio ploda Bolesni dio ploda
Tretman Blondy Cecil Slonovo uho Stela Blondy Cecil Slonovo uho Stela
N/Ca
Kontrola 2,35 3,14 2,30 3,61 2,69 4,74 1,63 6,02
Folifertil Ca 5l/ha 2,04 2,13 1,90 2,38 2,51 3,83 2,06 4,76
Folifertil Ca 10l/ha 2,20 2,02 1,78 1,74 2,55 3,45 7,88 5,94
K/Ca
Kontrola 3,98 1,52 5,64 5,33 3,89 2,10 2,69 9,35
Folifertil Ca 5l/ha 2,91 3,03 2,46 3,70 3,33 3,49 2,20 6,41
Folifertil Ca 10l/ha 3,45 2,27 2,29 2,41 4,37 3,94 11,05 7,31
Zaključak

Rezultati jednogodišnjih istraživanja indiciraju da folijarna primjena Ca u tijeku formiranja ploda paprike povećava koncentraciju Ca u zdravom plodu i može smanjiti intenzitet pojave vršne truleži ploda paprike. Primjena Folifertila u većoj količini od preporučene smanjuje kvalitetu prinosa i povećava udio netržnih plodova.
__________________
Lakše poljoprivrednik postane gospodin, nego gospodin poljoprivrednikom!
Jednostavno pravilo za koncentracije prskanja! Treba čitati upustva!
http://www.poljoprivredni-forum.com/...postcount=1025
Kontam je odsutan   Odgovori s citatom

Nepročitano 24-07-08, 22:33   #12
Kontam
Super Uvaženi Član
 
Član foruma od: 03.05.2008
Lokacija: Osijek
Poruke: 4,078
Kontam će uskoro postati poznat
Početno Re: paprika

Osječka županija u ovoj godini planira početi realizaciju projekta navodnjavanja za sada na 1000 hektara, za što je iz državnog proračuna osigurala 9,1 milijun eura, a u pet godina planiraju za gradnju sustava navodnjavanja osigurati oko 72 milijuna eura, a samo iz pretpristupnih fondova EU-a oko 10 milijuna eura. O golemim prednostima navodnjavanja govore bitno veći prinosi. Recimo, kod rajčice se proizvodnja sa oko devet tona po hektaru s navodnjavanjem povećava na 30 tona, paprike s osam na 35 tona, mrkve sa devet na 47 tona, a jabuke sa 17 na 38 tona po hektaru. Osim toga, sustav navodnjavanja, odnosno njene akumulacije mogu pridonijeti i većem prihvaćanju viška oborinskih voda tijekom proljeća i jeseni, što znači da se smanjuje mogućnost nastanka šteta od poplava.


35 tona po hektaru? Hm... Koliko košta jugo 45?
__________________
Lakše poljoprivrednik postane gospodin, nego gospodin poljoprivrednikom!
Jednostavno pravilo za koncentracije prskanja! Treba čitati upustva!
http://www.poljoprivredni-forum.com/...postcount=1025
Kontam je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 24-07-08, 22:34   #13
Kontam
Super Uvaženi Član
 
Član foruma od: 03.05.2008
Lokacija: Osijek
Poruke: 4,078
Kontam će uskoro postati poznat
Početno Re: paprika

Šafram danas 70 posto svojih potreba za svježom začinskom paprikom nabavlja od 70-ak kooperanata, među kojima su i velike tvrtke poput Hane iz Našica, PPK Valpovo.

- Ove godine zbog suše prozvodnja je prepolovljena pa se moram snalaziti iako je loše i u Vojvodini i Mađarskoj, jer nema robe. Pokušavamo izabrati najbolje sjeme, a želja nam je dostići prinose od 25 tona po hektaru, što se može uz navodnjavanje kap na kap. Sadašnji su prinosi naših kooperanata oko 15 tona, a za naše potrebe bilo bi dovoljno ugovoriti prozvodnju na 150 hektara, jer možemo preraditi oko 2200 tona svježe paprike -govore otac i kći Šafranko.

Evo još o urodu...
__________________
Lakše poljoprivrednik postane gospodin, nego gospodin poljoprivrednikom!
Jednostavno pravilo za koncentracije prskanja! Treba čitati upustva!
http://www.poljoprivredni-forum.com/...postcount=1025
Kontam je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 24-07-08, 23:11   #14
cabage
Super Uvaženi Član
 
cabage avatar
 
Član foruma od: 01.03.2008
Lokacija: Lijepa naša podravina
Poruke: 2,448
cabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu auru
Početno Re: paprika

Nezahvalno je govoriti o prinosu, jer ako iznesem neku brojku, obit će mi se o glavu i prepoloviti prinos. Tako to biva. Uglavnom sklop je 35 tisuća biljaka na hektar. Teoretski bi svaka biljka trebala dati kilu i pola. U svakom slučaju na kraju godine ću sa sigurnošću moći reči koji je bio prinos ;)
Širina folije 120 cm, a kad se ovako lijepo postavi na zemlju, gredica ispadne nekih 70 cm
__________________
...gradi na temeljima koje imaš, a ne na onima za koje misliš da ćeš imati...
cabage je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 10-10-08, 20:27   #15
dmeter
Gost
 
Poruke: n/a
Početno Re: paprika

Citiraj:
Prvotno napisano od cabage
Ubit će me ovo vrijeme u pojam. Prskam papriku svakih 7 dana protiv botritisa i još trune. Svi znaju koliko košta teldor i switch
Jesi li ti normalan ni jedan ni drugi nemaju dopuštenje za prskanje paprike i ne smiju se prskat više od 2-3 puta godišnje
Karenca navedenih pripravaka iznosi 21 dana.
  Odgovori s citatom
Nepročitano 12-10-08, 08:48   #16
cabage
Super Uvaženi Član
 
cabage avatar
 
Član foruma od: 01.03.2008
Lokacija: Lijepa naša podravina
Poruke: 2,448
cabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu auru
Početno Re: paprika

Kad bi mi proizvođači čekali registraciju nekih pripravaka u zaštiti povrća kod nas, zbilja bi se načekali. Ne prskam napamet, već prema uputama agronoma. Ti pripravci su registrirani u cijeloj europi i karenca im je 4 dana.Taj 21 dan je za vinovu lozu, ali u povrću je puno manje. Kako bi proizvođači jagode zaštitili jagodu od botritisa???
Pa ni nisam koristio svaki više od 2-3 puta :mrgreen:
__________________
...gradi na temeljima koje imaš, a ne na onima za koje misliš da ćeš imati...
cabage je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 05-01-09, 16:57   #17
cabage
Super Uvaženi Član
 
cabage avatar
 
Član foruma od: 01.03.2008
Lokacija: Lijepa naša podravina
Poruke: 2,448
cabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu auru
Početno Re: paprika

Koliko će se paprike saditi ove godine?? Svaka godina je sve gora, proizvođači sve više gube interes. Lani, iako je bila dobra godina, s dosta padalina, paprika koja nije navodnjavana nije dala skoro nikakve rezultate. Govorim o onom što znam u VT županiji, koja je vodeća u proizvodnji paprike.
Ja bih sadio, ali nema zemlje raspoložive.
__________________
...gradi na temeljima koje imaš, a ne na onima za koje misliš da ćeš imati...
cabage je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-01-09, 12:40   #18
Kontam
Super Uvaženi Član
 
Član foruma od: 03.05.2008
Lokacija: Osijek
Poruke: 4,078
Kontam će uskoro postati poznat
Početno Re: paprika

Što nisi išao na natječaje? Bar virovitička županija ima tih natječaja o ho ho. Fine parcele.
__________________
Lakše poljoprivrednik postane gospodin, nego gospodin poljoprivrednikom!
Jednostavno pravilo za koncentracije prskanja! Treba čitati upustva!
http://www.poljoprivredni-forum.com/...postcount=1025
Kontam je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-01-09, 15:05   #19
cabage
Super Uvaženi Član
 
cabage avatar
 
Član foruma od: 01.03.2008
Lokacija: Lijepa naša podravina
Poruke: 2,448
cabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu aurucabage ima spektakularnu auru
Početno Re: paprika

Nisam ja iz Virovitičke županije, već Koprivničke, samo što sve prodajem u virovitičku, a i najviše s ljudima odande kontaktiram. Ja sam ti Vukosavljevački zet, hehe
__________________
...gradi na temeljima koje imaš, a ne na onima za koje misliš da ćeš imati...
cabage je odsutan   Odgovori s citatom
Nepročitano 07-01-09, 19:01   #20
tomislav jura
Gost
 
Poruke: n/a
Početno Re: paprika

Pozdrav svima ja sam novi član i zanima me na koliki se razmak sadi paprika u plasteniku ?Kad se najranije može dobiti i dokad se može brati?
  Odgovori s citatom
Odgovori


Alati teme
Način prikaza

Pravila pisanja poruke
Ne možeš otvoriti novu temu
Ne možeš ostaviti odgovor
Ne možeš stavljati dodatke
Ne možeš uređivati svoje postove

BB code je Uključeno
Smajlići su Uključeno
[IMG] kod je Uključeno
HTML kod je Isključeno

Skok na forum

Slične teme
Tema Začetnik teme Forum Odgovora Posljednja poruka
Zacinska paprika kornison Povrtlarstvo 19 24-02-16 09:27
paprika ranko srbac Predstavite se 8 31-05-12 22:08
paradajz i paprika Vesna susak Povrtlarstvo 3 26-01-11 15:12

Vremenska zona foruma je GMT +2. Vrijeme: 06:30.

Powered by vBulletin® - Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. | Site developed by 7dana.hr
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.Ad Management plugin by RedTyger